afdruk/blauwdruk [2020]

Voor Grasnapolsky 2020 maakte Noordhoff een installatie geïnspireerd op het verval en herstel van voormalig strokartonfabriek de Toekomst. Een groot trillend plafond hangt in de ruimte, het gruis wat door het plafond heen regent vormt op de grond een nieuwe fundering. 

WAAR Festival Grasnapolsky

MATERIAAL  Baksteengruis

beeldmateriaal ▽

foto's: Sjoerd Knol, Xanne Vera, Joran de Boer